sahypa_banner

Göz damjasyny doldurýan maşynlar

 • Zawodyň ýokary takyklygy Awtomatiki kiçijik damja göz damjalary Lqiuid doldurma enjamy

  Zawodyň ýokary takyklygy Awtomatiki kiçijik damja göz damjalary Lqiuid doldurma enjamy

  Gysgaça syn:

  Bu göz damjalaryny doldurmak we gaplamak maşynlary adaty önümimizdir we müşderileriň islegleri barada aýdylanda bolsa, bu enjam üçin birneme täzelik etdik.Positionerleşiş we yzarlama doldurgyjy 1/2/4 burun doldurmak we gaplamak üçin kabul edilýär we öndürijilik ulanyjyny kanagatlandyryp biler.Geçiş derejesi ýokary.Müşderileriň islegi barada bolsa, ýuwujy / guradyjy baglanyşyk önümçilik liniýasy ýa-da enjam enjamy birikdirilip bilner.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Iş ädimi:
  Çüýşeler üçin awtomatiki iýmitlendiriji - doldurmak - gapak / wilka üçin awtomatiki iýmitlendiriji - gaplamak - öçürmek.

  Aýratynlyklary:

  1. Bu doldurma we gaplaýyş maşyn, ykjam dizaýnly köp funksiýaly monoblok maşyn ..

  2. Bu enjam azyk önümleri, dermanhana, kosmetika, himiýa we pestisid pudaklaryna degişlidir.

  4. Enjam PLC we sensor ekrany bilen dolandyrylýar.

  5. Peristaltiki nasos doldurmak ulgamyna degişlidir.

  6. capshli görnüşli gapak kelleleri, nurbat, press, alu üçin çeýe.Roll.

  7. Pes kuwwatly talap üçin iň oňat enjam.Kepkalary awtomatiki berkitip biler.

  8. Materiallara degýän bölekleriň hemmesi ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasaldy we daş-töweregi hapalandy, daş-töweregi hapalanmady.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

   

  Amaly çüýşe 10-120ml
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  göz damjasy 2

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  göz damjasy

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

   Kompaniýanyň tertibi

   

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

   

  kompaniýanyň maglumatlary (1)

   

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

   

  1-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?

   

  A1: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
  Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.CFR we ş.m.

   

  2-nji sorag: Haýsy Ulag bilen üpjün edip bilersiňiz? We sargyt goýlandan soň önümçilik prosesi barada maglumatlary täzeläp bilersiňizmi?

   

  A2: Deňiz gatnawy, howa gatnawy we halkara ekspress.Sargydyňyzy tassyklandan soň, e-poçta we suratlaryň önümçilik maglumatlary barada size habar bereris.

   

  3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
  A3: MOQ: 1 toplum
  Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

   

  4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
  A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.
  5-nji sorag: Önümiň metal bölekleri bilen üpjün edýärsiňizmi we bize tehniki görkezme berýärsiňizmi?
  A5: Bölekleri geýmek, mysal üçin motor guşagy, sökmek guraly (mugt) üpjün edip biljek zatlarymyzdyr. We size tehniki görkezme berip bileris.

   

 • Awtomatiki plastik çüýşe göz damjasy, çüýşe iýmitlendiriji bilen gaplaýjy maşyn

  Awtomatiki plastik çüýşe göz damjasy, çüýşe iýmitlendiriji bilen gaplaýjy maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu göz damjalaryny doldurmak we gaplamak maşynlary adaty önümimizdir we müşderileriň islegleri barada aýdylanda bolsa, bu enjam üçin birneme täzelik etdik.Positionerleşiş we yzarlama doldurgyjy 1/2/4 burun doldurmak we gaplamak üçin kabul edilýär we öndürijilik ulanyjyny kanagatlandyryp biler.Geçiş derejesi ýokary.Müşderileriň islegi barada bolsa, ýuwujy / guradyjy baglanyşyk önümçilik liniýasy ýa-da enjam enjamy birikdirilip bilner.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Iş ädimi:
  Çüýşeler üçin awtomatiki iýmitlendiriji - doldurmak - gapak / wilka üçin awtomatiki iýmitlendiriji - gaplamak - öçürmek.

  Aýratynlyklary:

  1. Bu doldurma we gaplaýyş maşyn, ykjam dizaýnly köp funksiýaly monoblok maşyn ..

  2. Bu enjam azyk önümleri, dermanhana, kosmetika, himiýa we pestisid pudaklaryna degişlidir.

  4. Enjam PLC we sensor ekrany bilen dolandyrylýar.

  5. Peristaltiki nasos doldurmak ulgamyna degişlidir.

  6. capshli görnüşli gapak kelleleri, nurbat, press, alu üçin çeýe.Roll.

  7. Pes kuwwatly talap üçin iň oňat enjam.Kepkalary awtomatiki berkitip biler.

  8. Materiallara degýän bölekleriň hemmesi ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasaldy we daş-töweregi hapalandy, daş-töweregi hapalanmady.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

  Ulanylýan aýratynlyklar 1ml-200mml ýa-da özleşdirilen
  Önümçilik kuwwaty 30-40 Çüýşe / min ýa-da 60-80BPM
  Dolduryş takyklygy ≤ ± 1%
  Elektrik üpjünçiligi 220V / 50Hz
  Aýlanýan (togalanýan) gapagyň tizligi ≥99%
  Kuwwat 2.0 kw
  Maşynyň arassa agramy 650 kg
  Ölçegleri 2440 * 1700 * 1800mm

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  göz damjasy 2

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  göz damjasy

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

   Kompaniýanyň tertibi

   

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

   

  kompaniýanyň maglumatlary (1)

   

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

   

  1-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?

   

  A1: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
  Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.CFR we ş.m.

   

  2-nji sorag: Haýsy Ulag bilen üpjün edip bilersiňiz? We sargyt goýlandan soň önümçilik prosesi barada maglumatlary täzeläp bilersiňizmi?

   

  A2: Deňiz gatnawy, howa gatnawy we halkara ekspress.Sargydyňyzy tassyklandan soň, e-poçta we suratlaryň önümçilik maglumatlary barada size habar bereris.

   

  3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
  A3: MOQ: 1 toplum
  Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

   

  4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
  A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

   
  5-nji sorag: Önümiň metal bölekleri bilen üpjün edýärsiňizmi we bize tehniki görkezme berýärsiňizmi?
  A5: Bölekleri geýmek, mysal üçin motor guşagy, sökmek guraly (mugt) üpjün edip biljek zatlarymyzdyr. We size tehniki görkezme berip bileris.

   

 • Awtomatiki 2 burun doldurgyç gaplaýjy maşyn göz damjasyny doldurýan maşyn

  Awtomatiki 2 burun doldurgyç gaplaýjy maşyn göz damjasyny doldurýan maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu enjam, esasan, 2–30ml aralygyndaky dürli tegelek we tekiz plastmassa ýa-da aýna çüýşelere doldurmak üçin elýeterlidir.kamerany çaltlaşdyrmak, kelleleri ýokaryk we aşak galdyrýar; yzygiderli öwrümli nurbatlaryň gapaklary;süýşýän nasos göwrümi doldurmagy ölçär;we duýgur ekran ähli hereketlere gözegçilik edýär.Çüýşe ýok, doldurgyç ýok.Çüýşede wilka ýok bolsa, wilka tapylýança ýapylmaly däldirtçüýşe.Enjam ýokary pozisiýa takyklygy, durnukly sürmek, takyk doza we ýönekeý işlemekden lezzet alýar we çüýşäniň gapaklaryny goraýar.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Aýratynlyklary:

  1. Bu doldurma we gaplaýyş maşyn, ykjam dizaýnly köp funksiýaly monoblok maşyn ..

  2. Bu enjam azyk önümleri, dermanhana, kosmetika, himiýa we pestisid pudaklaryna degişlidir.

  4. Enjam PLC we sensor ekrany bilen dolandyrylýar.

  5. Peristaltiki nasos doldurmak ulgamyna degişlidir.

  6. capshli görnüşli gapak kelleleri, nurbat, press, alu üçin çeýe.Roll.

  7. Pes kuwwatly talap üçin iň oňat enjam.Kepkalary awtomatiki berkitip biler.

  8. Materiallara degýän bölekleriň hemmesi ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasaldy we daş-töweregi hapalandy, daş-töweregi hapalanmady.

  Parametrler:

  Ses doldurmak 2-30ml düzüň
  Çykyş 30-50BPM
  Takyklygy doldurmak ≤ ± 1%
  Elektrik üpjünçiligi 380V / 50Hz
  Tutuş derejesi ≥99%
  Durmagyň tizligi ≥99%
  Howa üpjünçiligi 1,3 m3 / sag 0.4-0.8Mpa
  Kuwwat 2.0 kw
  Agram 550 kg
  Ölçegi 1800 * 1000 * 1500mm

   

   

 • Awtomatiki kiçijik çüýşe göz damjasy suwuk doza doldurma enjamy

  Awtomatiki kiçijik çüýşe göz damjasy suwuk doza doldurma enjamy

  Gysgaça syn:

  Bu enjam, Germaniýanyň ösen tehnologiýasyny, kompaniýanyň in engineeringener we tehniki işgärlerini we göz üçin damýan suwuk ýa-da elektron suwuklygy doldurmak üçin ýapyş dizaýny, maşynyň böleklerini doldurmak üçin peristaltiki nasos doldurmak, PLC gözegçilik, ýokary takyklygy doldurmak, doldurma aralygyny sazlamak aňsat, saklaýjy we gapak bölegi manipulýator kabul edýär pping gaplaýyş bölegi magnit pursatyny ýapmak, owadan sapagy möhürlemek, berk möhürlemek.Maşyn dizaýny, GMP talaplaryna doly laýyk, işlemek we goldamak aňsat, bu enjamdan başga-da, kir ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, tunel sterilizasiýa peç, ýagtylyk barlag enjamy üçin çüýşäni doldurmak funksiýasy ýok. , bellik enjamy we ş.m. önümçilik liniýasynyň baglanyşygy.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Aýratynlyklary:

  1. Mikrokompýuteriň sazlanylyşy, ýüküň takyklygy, amatly iş.

  2. Doldurma ulgamy siňdiriş funksiýasyna düzülip bilner, damjanyň syzmagy ýok.

  3. Manipulýatoryň awtomatiki çotgasy, spiral gapagy ulanmak.

  4. Awtomatiki durmak funksiýasy, doldurylmazdan yzygiderli islendik orbital üçin, örtüksiz awtomatiki duralga.

  5. Suwuk dermanlara degýän bölek, GMP talaplaryna laýyk gelýän 316L poslamaýan materialdan doly.

  6. Enjamy gurmak aňsat we daşary ýurtda hyzmat edýäris.

  Parametrler:

  Ses doldurmak 2-30ml düzüň
  Çykyş 30-50BPM
  Takyklygy doldurmak ≤ ± 1%
  Elektrik üpjünçiligi 380V / 50Hz
  Tutuş derejesi ≥99%
  Durmagyň tizligi ≥99%
  Howa üpjünçiligi 1,3 m3 / sag 0.4-0.8Mpa
  Kuwwat 2.0 kw
  Agram 550 kg
  Ölçegi 1800 * 1000 * 1500mm

   

   

 • Doly awtomatiki göz damjasy damjasy çüýşäni doldurýan gaplaýjy maşyn

  Doly awtomatiki göz damjasy damjasy çüýşäni doldurýan gaplaýjy maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu enjam, Germaniýanyň ösen tehnologiýasyny, kompaniýanyň in engineeringener we tehniki işgärlerini we göz üçin damýan suwuk ýa-da elektron suwuklygy doldurmak üçin ýapyş dizaýny, maşynyň böleklerini doldurmak üçin peristaltiki nasos doldurmak, PLC gözegçilik, ýokary takyklygy doldurmak, doldurma aralygyny sazlamak aňsat, saklaýjy we gapak bölegi manipulýator kabul edýär pping gaplaýyş bölegi magnit pursatyny ýapmak, owadan sapagy möhürlemek, berk möhürlemek.Maşyn dizaýny, GMP talaplaryna doly laýyk, işlemek we goldamak aňsat, bu enjamdan başga-da, kir ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, tunel sterilizasiýa peç, ýagtylyk barlag enjamy üçin çüýşäni doldurmak funksiýasy ýok. , bellik enjamy we ş.m. önümçilik liniýasynyň baglanyşygy.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Aýratynlyklary:

  1. Mikrokompýuteriň sazlanylyşy, ýüküň takyklygy, amatly iş.

  2. Doldurma ulgamy siňdiriş funksiýasyna düzülip bilner, damjanyň syzmagy ýok.

  3. Manipulýatoryň awtomatiki çotgasy, spiral gapagy ulanmak.

  4. Awtomatiki durmak funksiýasy, doldurylmazdan yzygiderli islendik orbital üçin, örtüksiz awtomatiki duralga.

  5. Suwuk dermanlara degýän bölek, GMP talaplaryna laýyk gelýän 316L poslamaýan materialdan doly.

  6. Enjamy gurmak aňsat we daşary ýurtda hyzmat edýäris.

  Parametrler:

  Amaly çüýşe 10-120ml
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm
 • Ownuk awtomatiki 5-30ml göz damjalary Suwuk doldurma gaplaýjy maşyn

  Ownuk awtomatiki 5-30ml göz damjalary Suwuk doldurma gaplaýjy maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu göz damjalaryny doldurmak we gaplamak maşynlary adaty önümimizdir we müşderileriň islegleri barada aýdylanda bolsa, bu enjam üçin birneme täzelik etdik.Positionerleşiş we yzarlama doldurgyjy 1/2/4 burun doldurmak we gaplamak üçin kabul edilýär we öndürijilik ulanyjyny kanagatlandyryp biler.Geçiş derejesi ýokary.Müşderileriň islegi barada bolsa, ýuwujy / guradyjy baglanyşyk önümçilik liniýasy ýa-da enjam enjamy birikdirilip bilner.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Aýratynlyklary:

   

  1. Mikrokompýuteriň sazlanylyşy, ýüküň takyklygy, amatly iş.

  2. Doldurma ulgamy siňdiriş funksiýasyna düzülip bilner, damjanyň syzmagy ýok.

  3. Manipulýatoryň awtomatiki çotgasy, spiral gapagy ulanmak.

  4. Awtomatiki durmak funksiýasy, doldurylmazdan yzygiderli islendik orbital üçin, örtüksiz awtomatiki duralga.

  5. Suwuk dermanlara degýän bölek, GMP talaplaryna laýyk gelýän 316L poslamaýan materialdan doly.

  6. Enjamy gurmak aňsat we daşary ýurtda hyzmat edýäris.

  Parametrler:

  Amaly çüýşe 10-120ml
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm
 • Awtomatiki göz damjasyny doldurmak üçin gaplaýyş gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki göz damjasyny doldurmak üçin gaplaýyş gaplaýyş enjamy

  Gysgaça syn:

  Bu enjam, esasan, 2–30ml aralygyndaky dürli tegelek we tekiz plastmassa ýa-da aýna çüýşelere doldurmak üçin elýeterlidir.kamerany çaltlaşdyrmak, kelleleri ýokaryk we aşak galdyrýar; yzygiderli öwrümli nurbatlaryň gapaklary;süýşýän nasos göwrümi doldurmagy ölçär;we duýgur ekran ähli hereketlere gözegçilik edýär.Çüýşe ýok, doldurgyç ýok.Çüýşede wilka ýok bolsa, çüýşedäki wilka tapylýança ýapylmaly däldir.Enjam ýokary pozisiýa takyklygy, durnukly sürmek, takyk doza we ýönekeý işlemekden lezzet alýar we çüýşäniň gapaklaryny goraýar.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Aýratynlyk:

  1, Man-maşyn gepleşik ulgamynyň sazlamasy, wizual amatly iş,
  doldurmagyň takyk derejesi.
  2, esasy işleýiş tizligi ýygylygy öwürmekdir.
  3, önümiň mukdaryna gözegçilik edip bolýar.
  4, Köp şowsuzlyk gyssagly funksiýa (doldurma we wilka salmazlyk we ş.m.).
  5, Doldurylmasa, demirýolda içki wilka ýok bolsa, awtomatiki durmak funksiýasy,
  awtomatiki durup biler.

  Parametrler:

   

  Amaly çüýşe 10-120ml
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm


  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  göz damjasy 2

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  Peristaltiki nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  göz damjasy

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

  Sazlama

  Döwüji: Şnaýder

  Elektrik üpjünçiligini çalyşmak: Schneider

  AC aragatnaşykçysy: Schneider

  Düwme: Şnaýder

  Duýduryş çyrasy: Schneider

  PLC: Siemens

  Duýgur ekran: Simens

  Silindr: Airta

  Servo Motor: Schneider

  Suw bölüji: Howa gämisi

  Elektromagnit klapan: Howa howasy

  Wizual gözleg: COGNEX

  Quygylygy öwrüji: Schneider

  Fotoelektrik kesgitlemek: SÖKGI

   

  Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co., Ltd. dizaýn, önümçilik, gözleg we doldurma enjamlary we gaplaýyş enjamlary söwdasy boýunça ýöriteleşdirilen giňişleýin kärhana. Biziň gözleg we önümçilik toparymyz guýma pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.Zawodymyz 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär, häzirki wagtda gündelik himiýa, derman, nebithimiýa we azyk senagatlarynda gaplaýyş enjamlary üçin doly önümçilik liniýalaryny öz içine alýan sergi zaly hökmünde ikinji zawody bar.

  zawodyň suraty

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag.Öndürýärsiňizmi?
  A1: Hawa, doldurgyç gaplaýan-bellikli çüýşe kir ýuwýan maşyn öndürýäris we doly liniýa öndürýäris, Zawodymyz Jiangsu welaýatynyň Suzhou şäherinde ýerleşýän Şanhaýyň golaýynda.

  2-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?
  A2: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
  Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.

  3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
  A3: MOQ: 1 toplum
  Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

  4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
  A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

 • Awtomatiki göz damjasy çüýşesini doldurmak üçin gaplaýyş maşyny

  Awtomatiki göz damjasy çüýşesini doldurmak üçin gaplaýyş maşyny

  Gysgaça syn:

   

  Bu enjam, Germaniýanyň ösen tehnologiýasyny, kompaniýanyň in engineeringener we tehniki işgärlerini we göz üçin damýan suwuk ýa-da elektron suwuklygy doldurmak üçin ýapyş dizaýny, maşynyň böleklerini doldurmak üçin peristaltiki nasos doldurmak, PLC gözegçilik, ýokary takyklygy doldurmak, doldurma aralygyny sazlamak aňsat, saklaýjy we gapak bölegi manipulýator kabul edýär pping gaplaýyş bölegi magnit pursatyny ýapmak, owadan sapagy möhürlemek, berk möhürlemek.Maşyn dizaýny, GMP talaplaryna doly laýyk, işlemek we goldamak aňsat, bu enjamdan başga-da, kir ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, tunel sterilizasiýa peç, ýagtylyk barlag enjamy üçin çüýşäni doldurmak funksiýasy ýok. , bellik enjamy we ş.m. önümçilik liniýasynyň baglanyşygy.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Iş ädimi:
  Çüýşeler üçin awtomatiki iýmitlendiriji - doldurmak - gapak / wilka üçin awtomatiki iýmitlendiriji - gaplamak - öçürmek.

  Aýratynlyklary:

  1. Bu doldurma we gaplaýyş maşyn, ykjam dizaýnly köp funksiýaly monoblok maşyn ..

  2. Bu enjam azyk önümleri, dermanhana, kosmetika, himiýa we pestisid pudaklaryna degişlidir.

  4. Enjam PLC we sensor ekrany bilen dolandyrylýar.

  5. Peristaltiki nasos doldurmak ulgamyna degişlidir.

  6. capshli görnüşli gapak kelleleri, nurbat, press, alu üçin çeýe.Roll.

  7. Pes kuwwatly talap üçin iň oňat enjam.Kepkalary awtomatiki berkitip biler.

  8. Materiallara degýän bölekleriň hemmesi ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasaldy we daş-töweregi hapalandy, daş-töweregi hapalanmady.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

  Ulanylýan aýratynlyklar 1ml-200mml ýa-da özleşdirilen
  Önümçilik kuwwaty 30-40 Çüýşe / min ýa-da 60-80BPM
  Dolduryş takyklygy ≤ ± 1%
  Elektrik üpjünçiligi 220V / 50Hz
  Aýlanýan (togalanýan) gapagyň tizligi ≥99%
  Kuwwat 2.0 kw
  Maşynyň arassa agramy 650 kg
  Ölçegleri 2440 * 1700 * 1800mm

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  göz damjasy 2

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  göz damjasy

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

   Kompaniýanyň tertibi

   

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

   

  kompaniýanyň maglumatlary (1)

   

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

 • Awtomatiki kiçijik çüýşe göz damjasyny doldurmak, gaplaýyş maşynynyň önümçilik liniýasy

  Awtomatiki kiçijik çüýşe göz damjasyny doldurmak, gaplaýyş maşynynyň önümçilik liniýasy

  Gysgaça syn:

  Bu göz damjalaryny doldurmak we gaplamak maşynlary adaty önümimizdir we müşderileriň islegleri barada aýdylanda bolsa, bu enjam üçin birneme täzelik etdik.Positionerleşiş we yzarlama doldurgyjy 1/2/4 burun doldurmak we gaplamak üçin kabul edilýär we öndürijilik ulanyjyny kanagatlandyryp biler.Geçiş derejesi ýokary.Müşderileriň islegi barada bolsa, ýuwujy / guradyjy baglanyşyk önümçilik liniýasy ýa-da enjam enjamy birikdirilip bilner.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Iş ädimi:
  Çüýşeler üçin awtomatiki iýmitlendiriji - doldurmak - gapak / wilka üçin awtomatiki iýmitlendiriji - gaplamak - öçürmek.
  aýratynlygy:
  1. Işlemek aňsat bolan adam-kompýuter interfeýsini, PLC kontrolleýjisini kabul ediň
  2. frequygylygy öwürmek dolandyryşyny ulanyň, doldurmagyň tizligini sazlamak aňsat, awtomatiki san
  3.Awtomatiki duralga, çüýşe doldurylmaýar.
  4. Durnukly we ygtybarly ýerleşdirmek üçin tegelek öwrüm tablisasy.
  5. Iň ýokary takyklyk CAM indeksleme geý dolandyryşy.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

  Ulanylýan aýratynlyklar 1ml-200mml ýa-da özleşdirilen
  Önümçilik kuwwaty 30-40 Çüýşe / min ýa-da 60-80BPM
  Dolduryş takyklygy ≤ ± 1%
  Elektrik üpjünçiligi 220V / 50Hz
  Aýlanýan (togalanýan) gapagyň tizligi ≥99%
  Kuwwat 2.0 kw
  Maşynyň arassa agramy 650 kg
  Ölçegleri 2440 * 1700 * 1800mm

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  göz damjasy 2

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  göz damjasy

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

   Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

  kompaniýanyň maglumatlary (1)

   

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

 • Awtomatiki göz damjasy kiçi çüýşe suwuk doldurma enjamy

  Awtomatiki göz damjasy kiçi çüýşe suwuk doldurma enjamy

  Gysgaça syn:

   

  Bu göz damjalaryny doldurmak we gaplamak maşynlary adaty önümimizdir we müşderileriň islegleri barada aýdylanda bolsa, bu enjam üçin birneme täzelik etdik.Positionerleşiş we yzarlama doldurgyjy 1/2/4 burun doldurmak we gaplamak üçin kabul edilýär we öndürijilik ulanyjyny kanagatlandyryp biler.Geçiş derejesi ýokary.Müşderileriň islegi barada bolsa, ýuwujy / guradyjy baglanyşyk önümçilik liniýasy ýa-da enjam enjamy birikdirilip bilner.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Aýratynlyklary:

  1. Önüm bilen gatnaşygyndaky ähli materiallar 316L poslamaýan polatdan we möhürler azyk derejeli materiallardan ýasalýar.
  we 304L poslamaýan polatdan beýleki ulanylýar
  2. Dolduryş takyklygy ýokary.
  3. Nurbat gapagy dürli gapagy sazlap bilýär.
  4. Ulanylan SIEMENS, Shcnider, Işlemek aňsat
  Esasy tehnologiýamyz we baý tejribämiz bilen, talaplaryňyza doldurmak üçin çözgüt hödürläris.Amallaryňyzy aňsatlaşdyrar.

  Parametrler:

  Amaly çüýşe 10-120ml
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  göz damjasy 2

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  göz damjasy

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

   Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

   zawodyň suraty

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

 • Speokary tizlikli awtomatiki göz damjasy suwuk doldurma enjamy

  Speokary tizlikli awtomatiki göz damjasy suwuk doldurma enjamy

  Gysgaça syn:

  Buraw gapagynyň kellesi yzygiderli tork, awtomatiki süýşüriji enjam ulanýar, çüýşäniň gapagyny üýşürmez, çüýşe yzarlamaz, çüýşäniň daşky görnüşine zeper ýetirmez.Takyk ýerleşiş bilen, çüýşeler doldurylmaýar, göwnejaý geçiriş, ýönekeý işlemek we ş.m.Planşetler, gapdal tagtanyň töweregine 304 ýokary hilli poslamaýan polatdan getirilýär, 316L poslamaýan poladyň suwuk kontakt bölegi, tutuş enjam GMP talaplaryna laýyk gelýär.Önümçilik liniýasynyň iberilmegi mehaniki geçirişdir, geçiriş takyk, tekiz, gazsyz hapalanmak we ýalňyş we beýleki hadysalar bolmazdan dürli edaralar.Işleýän wagtyňyz ses pes, ýitgi pes, iş durnukly, çykyş durnukly, esasanam partiýa öndürmek üçin amatly.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Aýratynlyklary:

  1. Önüm bilen gatnaşygyndaky ähli materiallar 316L poslamaýan polatdan we möhürler azyk derejeli materiallardan ýasalýar.
  we 304L poslamaýan polatdan beýleki ulanylýar
  2. Dolduryş takyklygy ýokary.
  3. Nurbat gapagy dürli gapagy sazlap bilýär.
  4. Ulanylan SIEMENS, Shcnider, Işlemek aňsat
  Esasy tehnologiýamyz we baý tejribämiz bilen, talaplaryňyza doldurmak üçin çözgüt hödürläris.Amallaryňyzy aňsatlaşdyrar.

  Parametrler:

   

  Amaly çüýşe 10-120ml
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  göz damjasy 2

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  Peristaltiki nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  göz damjasy

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

  Sazlama

  Döwüji: Şnaýder

  Elektrik üpjünçiligini çalyşmak: Schneider

  AC aragatnaşykçysy: Schneider

  Düwme: Şnaýder

  Duýduryş çyrasy: Schneider

  PLC: Siemens

  Duýgur ekran: Simens

  Silindr: Airta

  Servo Motor: Schneider

  Suw bölüji: Howa gämisi

  Elektromagnit klapan: Howa howasy

  Wizual gözleg: COGNEX

  Quygylygy öwrüji: Schneider

  Fotoelektrik kesgitlemek: SÖKGI

   

   Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co., Ltd. dizaýn, önümçilik, gözleg we doldurma enjamlary we gaplaýyş enjamlary söwdasy boýunça ýöriteleşdirilen giňişleýin kärhana. Biziň gözleg we önümçilik toparymyz guýma pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.Zawodymyz 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär, häzirki wagtda gündelik himiýa, derman, nebithimiýa we azyk senagatlarynda gaplaýyş enjamlary üçin doly önümçilik liniýalaryny öz içine alýan sergi zaly hökmünde ikinji zawody bar.

   zawodyň suraty

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag.Öndürýärsiňizmi?
  A1: Hawa, doldurgyç gaplaýan-bellikli çüýşe kir ýuwýan maşyn öndürýäris we doly liniýa öndürýäris, Zawodymyz Jiangsu welaýatynyň Suzhou şäherinde ýerleşýän Şanhaýyň golaýynda.

  2-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?
  A2: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
  Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.

  3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
  A3: MOQ: 1 toplum
  Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

  4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
  A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

 • Awtomatiki kiçijik göz damjalary Çüýşäni suwuk doldurma gaplaýjy maşyn

  Awtomatiki kiçijik göz damjalary Çüýşäni suwuk doldurma gaplaýjy maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu göz damjalaryny doldurmak we gaplamak maşynlary adaty önümimizdir we müşderileriň islegleri barada aýdylanda bolsa, bu enjam üçin birneme täzelik etdik.Positionerleşiş we yzarlama doldurgyjy 1/2/4 burun doldurmak we gaplamak üçin kabul edilýär we öndürijilik ulanyjyny kanagatlandyryp biler.Geçiş derejesi ýokary.Müşderileriň islegi barada bolsa, ýuwujy / guradyjy baglanyşyk önümçilik liniýasy ýa-da enjam enjamy birikdirilip bilner.

  Awtomatiki göz damjasyny doldurýan we gaplaýan maşynyň bu wideosyna serediň

  Aýratynlyklary:

  1. Bu doldurma we gaplaýyş maşyn, ykjam dizaýnly köp funksiýaly monoblok maşyn ..

  2. Bu enjam azyk önümleri, dermanhana, kosmetika, himiýa we pestisid pudaklaryna degişlidir.

  4. Enjam PLC we sensor ekrany bilen dolandyrylýar.

  5. Peristaltiki nasos doldurmak ulgamyna degişlidir.

  6. capshli görnüşli gapak kelleleri, nurbat, press, alu üçin çeýe.Roll.

  7. Pes kuwwatly talap üçin iň oňat enjam.Kepkalary awtomatiki berkitip biler.

  8. Materiallara degýän bölekleriň hemmesi ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasaldy we daş-töweregi hapalandy, daş-töweregi hapalanmady.

  Parametrler:

  Amaly çüýşe 10-120ml
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm
123456Indiki>>> Sahypa 1/6