sahypa_banner

Arassalaýjy maşyn

 • Awtomatiki ultrases çüýşesini ýuwýan maşyn

  Awtomatiki ultrases çüýşesini ýuwýan maşyn

  Awtomatiki ultrases çüýşeli kir ýuwýan maşyn, saç dökmek aňsat, ikinji derejeli hapalanma we döwülen çüýşeler çotga kir ýuwýan maşynyň kemçiliklerini çözýär.Hinguwmagyň netijesi uly, zyýany kepillendirilmeýär.Hinguwmagyň hili GMP neşe önümçiligini dolandyrmagyň talaplaryna doly laýyk gelýär.Iňňe pudagy üçin enjamlary arassalamak.Poslamaýan polatdan ýasalan: poslama we beýleki sebäplere görä çüýşeleri ýuwmagyň hiline täsir etmez

 • Awtomatiki aýlanýan çüýşäni ýuwýan maşyn

  Awtomatiki aýlanýan çüýşäni ýuwýan maşyn

  Bu enjam, esasan, aýna çüýşeleri we poliester çüýşeleri doldurmazdan ozal ýuwmak üçin ulanylýar.Bu, esasan, çüýşäni iýmitlendirmek, çüýşäni tutmak, öwürmek, ýuwmak, suw gözegçiligi, öwrümiň täzeden başlamagy we çüýşäniň zyňylmagy ýaly amallary öz içine alýar.Doly awtomatiki işleýär.Dürli çakyr önümleri, Içgi zawodlary, tagamly zawodlar we beýleki öndürijiler üçin amatly.

 • Deprek görnüşli çüýşe ýuwujy maşyn

  Deprek görnüşli çüýşe ýuwujy maşyn

  Bu enjam, dürli materiallardan 20-1000ml tegelek çüýşeleri ýa-da egin goldawy bilen ýörite şekilli çüýşeleri içini we daşyny arassalamak üçin amatlydyr.Iki suw we bir gaz (kran suwy, ionlaşdyrylan suw we ýagsyz gysylan howa) bilen gezekli-gezegine ýuwulýar.Çüýşe önümçilik prosesiniň talaplaryna laýyk gelýär., Çüýşäni deslapky guradyp bolýar.Ultrases enjamy önümçilik talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner.Bu enjam dizaýn taýdan amatly, işlemek we goldamak aňsat we GMP talaplaryna laýyk gelýär.