sahypa_banner

Çüýşäni açmak

 • Doly awtomatiki tegelek çüýşäni tertipleşdirmeýän maşyn

  Doly awtomatiki tegelek çüýşäni tertipleşdirmeýän maşyn

  Bu çüýşäni döwmeýän maşyn iýmitlendiriş stoly plastik çüýşeler üçin amatly, boş çüýşeleri doldurma önümçilik liniýasyna iýmitlendiriň. Dolduryjy maşyn, gaplaýyş enjamy, bellik enjamy bilen doldurylýar, bu doldurgyç liniýasyny emele getirýär. Bu enjamyň akylly gurluşy, ýönekeý iş prinsipi bar yzygiderli we ygtybarly.

 • 10Ml gözli çüýşäni iýmitlendirýän aýlanýan maşyn kiçi çüýşe çüýşesi

  10Ml gözli çüýşäni iýmitlendirýän aýlanýan maşyn kiçi çüýşe çüýşesi

  Bu çüýşäni döwmeýän maşyn iýmitlendiriş stoly plastik çüýşeler üçin amatly, boş çüýşeleri doldurma önümçilik liniýasyna iýmitlendiriň. Dolduryjy maşyn, gaplaýyş enjamy, bellik enjamy bilen doldurylýar, bu doldurgyç liniýasyny emele getirýär. Bu enjamyň akylly gurluşy, ýönekeý iş prinsipi bar yzygiderli we ygtybarly.

 • Doly awtomatiki plastik çüýşe aýlanýan aýlanýan aýlawly çüýşe / çüýşäni sortlaýjy maşyn

  Doly awtomatiki plastik çüýşe aýlanýan aýlanýan aýlawly çüýşe / çüýşäni sortlaýjy maşyn

  Bu çüýşäni döwmeýän maşyn iýmitlendiriş stoly plastik çüýşeler üçin amatly, boş çüýşeleri doldurma önümçilik liniýasyna iýmitlendiriň. Dolduryjy maşyn, gaplaýyş enjamy, bellik enjamy bilen doldurylýar, bu doldurgyç liniýasyny emele getirýär. Bu enjamyň akylly gurluşy, ýönekeý iş prinsipi bar yzygiderli we ygtybarly.

 • Awtomat çüýşäni açmak

  Awtomat çüýşäni açmak

  Bu çüýşäni döwmeýän maşyn iýmitlendiriş stoly plastik çüýşeler üçin amatly, boş çüýşeleri doldurma önümçilik liniýasyna iýmitlendiriň. Dolduryjy maşyn, gaplaýyş enjamy, bellik enjamy bilen doldurylýar, bu doldurgyç liniýasyny emele getirýär. Bu enjamyň akylly gurluşy, ýönekeý iş prinsipi bar yzygiderli we ygtybarly.

 • Çüýşäni ýükleýän aýlaw stollary

  Çüýşäni ýükleýän aýlaw stollary

  Enjamyň aýlanýan stoly, aýlanýan tangensial güýjüň täsiri bilen konweýer kemerine yzygiderli girmegine sebäp bolýan we zähmeti tygşytlamak we önümçiligi gowulandyrmak maksady bilen gaplaýyş önümçilik liniýasy bilen gabat gelýän aýlaw hereketi üçin üýtgeýän ýygylyk ädimsiz tizligi kadalaşdyrýar. netijeliligi.Bu enjam işleýär we ulanmaga taýýar.Işlemek aňsat we derman, pestisid, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda aýna, plastmassa we poliester çüýşelerde giňden ulanylyp bilner.Uly, orta we kiçi önümçilik zawodlary üçin ideal kömekçi enjamdyr.

 • Awtomatiki ýokary tizlikli çüýşäni açmak

  Awtomatiki ýokary tizlikli çüýşäni açmak

  Enjamyň esasy korpusynyň daşky görnüşi silindr görnüşinde bolup, daşky silindriň aşagy enjamyň beýikligini we derejesini sazlamak üçin sazlanyp bilinýän aýaklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Silindrde bir içki we bir daşarky aýlanýan silindr bar, olar degişlilikde iki hatar dişli uly uçar podşipnikler toplumyna oturdylýar.Içki aýlanýan silindriň daşky tarapy çüýşe damjasy bilen, içki tarapy bolsa çüýşäniň düşýän çukurynyň sanyna deň göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • Awtomatiki çüýşe iýmitlendiriji maşyn çüýşesi çüýşeli çüýşe aýlanýan maşyn

  Awtomatiki çüýşe iýmitlendiriji maşyn çüýşesi çüýşeli çüýşe aýlanýan maşyn

  Enjamyň aýlanýan stoly, aýlanýan tangensial güýjüň täsiri bilen konweýer kemerine yzygiderli girmegine sebäp bolýan we zähmeti tygşytlamak we önümçiligi gowulandyrmak maksady bilen gaplaýyş önümçilik liniýasy bilen gabat gelýän aýlaw hereketi üçin üýtgeýän ýygylyk ädimsiz tizligi kadalaşdyrýar. netijeliligi.Bu enjam işleýär we ulanmaga taýýar.Işlemek aňsat we derman, pestisid, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda aýna, plastmassa we poliester çüýşelerde giňden ulanylyp bilner.Uly, orta we kiçi önümçilik zawodlary üçin ideal kömekçi enjamdyr.

 • Çüýşe çişirilen öwrüm stoly / Çüýşe çüýşesi

  Çüýşe çişirilen öwrüm stoly / Çüýşe çüýşesi

  Enjamyň aýlanýan stoly, aýlanýan tangensial güýjüň täsiri bilen konweýer kemerine yzygiderli girmegine sebäp bolýan we zähmeti tygşytlamak we önümçiligi gowulandyrmak maksady bilen gaplaýyş önümçilik liniýasy bilen gabat gelýän aýlaw hereketi üçin üýtgeýän ýygylyk ädimsiz tizligi kadalaşdyrýar. netijeliligi.Bu enjam işleýär we ulanmaga taýýar.Işlemek aňsat we derman, pestisid, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda aýna, plastmassa we poliester çüýşelerde giňden ulanylyp bilner.Uly, orta we kiçi önümçilik zawodlary üçin ideal kömekçi enjamdyr.

 • Çüýşäni sortlaýjy maşyn

  Çüýşäni sortlaýjy maşyn

  Enjamyň aýlanýan stoly, aýlanýan tangensial güýjüň täsiri bilen konweýer kemerine yzygiderli girmegine sebäp bolýan we zähmeti tygşytlamak we önümçiligi gowulandyrmak maksady bilen gaplaýyş önümçilik liniýasy bilen gabat gelýän aýlaw hereketi üçin üýtgeýän ýygylyk ädimsiz tizligi kadalaşdyrýar. netijeliligi.Bu enjam işleýär we ulanmaga taýýar.Işlemek aňsat we derman, pestisid, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda aýna, plastmassa we poliester çüýşelerde giňden ulanylyp bilner.Uly, orta we kiçi önümçilik zawodlary üçin ideal kömekçi enjamdyr.

 • Plastiki çüýşäni açyp bilmeýän maşyn aýlanýan çüýşäni açýan maşyn

  Plastiki çüýşäni açyp bilmeýän maşyn aýlanýan çüýşäni açýan maşyn

  Enjamyň aýlanýan stoly, aýlanýan tangensial güýjüň täsiri bilen konweýer kemerine yzygiderli girmegine sebäp bolýan we zähmeti tygşytlamak we önümçiligi gowulandyrmak maksady bilen gaplaýyş önümçilik liniýasy bilen gabat gelýän aýlaw hereketi üçin üýtgeýän ýygylyk ädimsiz tizligi kadalaşdyrýar. netijeliligi.Bu enjam işleýär we ulanmaga taýýar.Işlemek aňsat we derman, pestisid, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda aýna, plastmassa we poliester çüýşelerde giňden ulanylyp bilner.Uly, orta we kiçi önümçilik zawodlary üçin ideal kömekçi enjamdyr.

 • Disk çüýşesi iýmitlendiriji we tegelek çüýşe iýmitlendiriji we çüýşe aýlanýan maşyn

  Disk çüýşesi iýmitlendiriji we tegelek çüýşe iýmitlendiriji we çüýşe aýlanýan maşyn

  Enjamyň aýlanýan stoly, aýlanýan tangensial güýjüň täsiri bilen konweýer kemerine yzygiderli girmegine sebäp bolýan we zähmeti tygşytlamak we önümçiligi gowulandyrmak maksady bilen gaplaýyş önümçilik liniýasy bilen gabat gelýän aýlaw hereketi üçin üýtgeýän ýygylyk ädimsiz tizligi kadalaşdyrýar. netijeliligi.Bu enjam işleýär we ulanmaga taýýar.Işlemek aňsat we derman, pestisid, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda aýna, plastmassa we poliester çüýşelerde giňden ulanylyp bilner.Uly, orta we kiçi önümçilik zawodlary üçin ideal kömekçi enjamdyr.