sahypa_banner

Doldurma gapyny ýuwmak 1 doldurma maşynda 3

 • Doly awtomatiki plastik aýna çüýşe gazlandyrylan gazly suw içgisi doldurma enjamy

  Doly awtomatiki plastik aýna çüýşe gazlandyrylan gazly suw içgisi doldurma enjamy

  1. Öňdebaryjy gazlandyrylan içgi doldurma enjamy / gazlandyrylan suw doldurma enjamlary esasan alkogolsyz içgini doldurmak üçin ulanylýar.PET ýa-da beýleki plastik çüýşelere laýyk bir awtomatiki korpus hökmünde ýuwmagy, doldurmagy we gaplamagy birleşdirýär.Deň basyşy doldurmak tehnologiýasy, beýlekilerden şol bir derejedäki enjamlara garanyňda has netijeli we has durnukly doldurmaga mümkinçilik berýär.
  2. Her möhüm sub-prosesiň işleýşini anyklamak üçin foto-elektron detektorlaryny ulanmakdan başga-da, ähli prosesi awtomatiki gözegçilikde saklamak üçin OMRON-dan PLC we çüýşäni ýüklemek üçin täze görnüşli howa kanaly ulanylýar we çüýşäniň tizligi we zyýany ýok.
  3. Iki birleşdiriji gurluşyň arasynda çüýşeleriň gowşurylyşy, çüýşäniň boýnuny gysmak usuly bilen ýerine ýetirilýär.
  4. Dürli şekilli çüýşe üçin diňe birnäçe bölegi üýtgetmeli we çalyşmak ýönekeý, bu enjamyň oňat uýgunlaşýandygyny görkezýär.
  5. automokary awtomatlaşdyryş we aňsat işlemek ony içgi kompaniýalary üçin ideal wariant edýär.

  Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin

 • Awtomat soya sousy ýuwujy doldurma gaplaýjy maşyn

  Awtomat soya sousy ýuwujy doldurma gaplaýjy maşyn

  1. Bu enjam esasan şerap we sous doldurmak üçin ulanylýar.Bu maşyn ýuwmak, gapagy doldurmak bilen birleşdirilýär;Procedurehli amal doly awtomatiki we arak, çakyr, sous we ş.m. doldurmak üçin aýna çüýşe we alýumin polatdan goraýan gapaklar üçin amatly.


  2. Ulanylýan çüýşäniň görnüşi erkin we amatly we aňsat işlenip bilner.
  3. Doldurma görnüşi täze we otrisatel basyşy doldurmak bilen kabul edilýär, doldurmagy çalt we yzygiderli edýär.Şonuň üçin enjamyň şol bir spesifikasiýa bilen beýleki enjam bilen deňeşdirilende has köp kuwwaty we peýdasy bar.

  4. Bu enjam ösen programmirläp bolýan gözegçilik ediji PLC-ni kabul edýär we enjamy awtomatiki işledýär, çüýşe giriş konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan transduseri, çüýşäniň çykaryjy konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan hereketlendirijini kabul edýär.Esasy maşynyň geçiriji bilen hyzmatdaşlygy çüýşäni rahat we ygtybarly işleýär.

  5. machineokary awtomatlaşdyryş bilen işlemek amatly, sebäbi maşynyň her bölegi fotoelektrik detektory tarapyndan dolandyrylýar.Bu enjam, içgi öndürijiler üçin ideýany makul bilýän enjamdyr.

 • Gündelik soýa sousy doldurýan gaplaýjy maşyn içgisi önümçilik liniýasy

  Gündelik soýa sousy doldurýan gaplaýjy maşyn içgisi önümçilik liniýasy

  1. Bu enjam esasan şerap we sous doldurmak üçin ulanylýar.Bu maşyn ýuwmak, gapagy doldurmak bilen birleşdirilýär;Procedurehli amal doly awtomatiki we arak, çakyr, sous we ş.m. doldurmak üçin aýna çüýşe we alýumin polatdan goraýan gapaklar üçin amatly.


  2. Ulanylýan çüýşäniň görnüşi erkin we amatly we aňsat işlenip bilner.
  3. Doldurma görnüşi täze we otrisatel basyşy doldurmak bilen kabul edilýär, doldurmagy çalt we yzygiderli edýär.Şonuň üçin enjamyň beýleki spesifikasiýa bilen deňeşdirilende has köp kuwwaty we peýdasy bar.4.Bu enjam ösen programmirläp bolýan gözegçilik ediji PLC-ni kabul edýär we enjamy awtomatiki işledýär, çüýşe giriş konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan transduseri, çüýşäniň çykaryjy konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan hereketlendirijini kabul edýär.Esasy maşynyň geçiriji bilen hyzmatdaşlygy çüýşäni rahat we ygtybarly işleýär.5.Machineokary awtomatlaşdyryş bilen işlemek amatly, sebäbi maşynyň her bölegi fotoelektrik detektory tarapyndan dolandyrylýar.Bu enjam, içgi öndürijiler üçin ideýany makul bilýän enjamdyr.
 • 1 Soýa sousyny doldurýan maşynda awtomatiki 2

  1 Soýa sousyny doldurýan maşynda awtomatiki 2

  1. Bu enjam esasan şerap we sous doldurmak üçin ulanylýar.Bu maşyn ýuwmak, gapagy doldurmak bilen birleşdirilýär;Procedurehli amal doly awtomatiki we arak, çakyr, sous we ş.m. doldurmak üçin aýna çüýşe we alýumin polatdan goraýan gapaklar üçin amatly.


  2. Ulanylýan çüýşäniň görnüşi erkin we amatly we aňsat işlenip bilner.
  3. Doldurma görnüşi täze we otrisatel basyşy doldurmak bilen kabul edilýär, doldurmagy çalt we yzygiderli edýär.Şonuň üçin enjamyň beýleki spesifikasiýa bilen deňeşdirilende has köp kuwwaty we peýdasy bar.4.Bu enjam ösen programmirläp bolýan gözegçilik ediji PLC-ni kabul edýär we enjamy awtomatiki işledýär, çüýşe giriş konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan transduseri, çüýşäniň çykaryjy konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan hereketlendirijini kabul edýär.Esasy maşynyň geçiriji bilen hyzmatdaşlygy çüýşäni rahat we ygtybarly işleýär.5.Machineokary awtomatlaşdyryş bilen işlemek amatly, sebäbi maşynyň her bölegi fotoelektrik detektory tarapyndan dolandyrylýar.Bu enjam, içgi öndürijiler üçin ideýany makul bilýän enjamdyr.

 • Awtomatiki 6 kelleli 8 kelleli 12 kelleli suwuk haýwan sirkesi doldurma enjamy

  Awtomatiki 6 kelleli 8 kelleli 12 kelleli suwuk haýwan sirkesi doldurma enjamy

  1. Bu enjam esasan şerap we sous doldurmak üçin ulanylýar.Bu maşyn ýuwmak, gapagy doldurmak bilen birleşdirilýär;Procedurehli amal doly awtomatiki we arak, çakyr, sous we ş.m. doldurmak üçin aýna çüýşe we alýumin polatdan goraýan gapaklar üçin amatly.


  2. Ulanylýan çüýşäniň görnüşi erkin we amatly we aňsat işlenip bilner.
  3. Doldurma görnüşi täze we otrisatel basyşy doldurmak bilen kabul edilýär, doldurmagy çalt we yzygiderli edýär.Şonuň üçin enjamyň beýleki spesifikasiýa bilen deňeşdirilende has köp kuwwaty we peýdasy bar.4.Bu enjam ösen programmirläp bolýan gözegçilik ediji PLC-ni kabul edýär we enjamy awtomatiki işledýär, çüýşe giriş konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan transduseri, çüýşäniň çykaryjy konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan hereketlendirijini kabul edýär.Esasy maşynyň geçiriji bilen hyzmatdaşlygy çüýşäni rahat we ygtybarly işleýär.5.Machineokary awtomatlaşdyryş bilen işlemek amatly, sebäbi maşynyň her bölegi fotoelektrik detektory tarapyndan dolandyrylýar.Bu enjam, içgi öndürijiler üçin ideýany makul bilýän enjamdyr.
 • Awtomatiki aýna çüýşe çakyry we soýa sousyny doldurýan maşyn

  Awtomatiki aýna çüýşe çakyry we soýa sousyny doldurýan maşyn

  Bu, awtomatiki soya sousyny doldurýan maşynymyz, mazmuny doldurmak üçin ýokary takyklykly göwrümli porşenli nasos ýerine ýetirişini we uzak ömri, ýokary temperatura çydamly, kislota we aşgar çydamly, çili sousy üçin amatly enjam, elektrik, gaz integrasiýasy, ajy ysly sous, sygyr sousy, kömelek sousy, deňiz önümleri sousy, sarymsak sousy we ş.m., GMP talaplaryna laýyk gelýän çüýşäni ýuwýan doldurgyç, tunel sterilizasiýa peçleri, gaplaýyş maşynlary, bellik maşynlary we ş.m. enjamlaryň kompozisiýa önümçilik liniýalary.

  1) Enjam esasan çakyr we sous doldurmak üçin ulanylýar;
  2) Bu maşyn ýuwmak, doldurmak we gaplamak bilen birleşdirilýär;
  3) processhli amal awtomatiki we arak, çakyr, sous we ş.m. doldurmak üçin aýna çüýşe we alýumin polatdan ýasalan gapaklar üçin amatly;
  4) Enjam dürli görnüşli çüýşeleri doldurmak üçin enjamy sazlamak üçin amatly;
  5) Dolduryş amaly, negatiw basyşy doldurmak amaly sebäpli has çalt we has durnukly bolýar, şonuň üçin enjamyň şol bir spesifikasiýa beýleki enjamlar bilen deňeşdirilende has köp kuwwaty we peýdasy bar;
  6) Öňdebaryjy OMRON programmirläp bolýan tontroller (PLC) maşynyň awtomatiki işlemegine gözegçilik etmek üçin kabul edilýär, çüýşe giriş konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan transduseri, çüýşäniň çykaryjy konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan hereketlendirijini kabul edýär;
  7) Esasy maşynyň geçiriji bilen hyzmatdaşlygy çüýşäni yzygiderli we ygtybarly işleýär;
  8) machineokary awtomatlaşdyryş bilen işlemek amatly, sebäbi maşynyň her bölegi fotoelektrik detektory tarapyndan dolandyrylýar;
  9) Bu enjam, içgi öndürijiler üçin ideýany has gowy görýän enjamdyr.

 • Gyzgyn önümler sirke alkogol doldurýan top maşyn sirke üçin gaplaýjy maşyn

  Gyzgyn önümler sirke alkogol doldurýan top maşyn sirke üçin gaplaýjy maşyn

  1. Bu enjam esasan şerap we sous doldurmak üçin ulanylýar.Bu maşyn ýuwmak, gapagy doldurmak bilen birleşdirilýär;Procedurehli amal doly awtomatiki we arak, çakyr, sous we ş.m. doldurmak üçin aýna çüýşe we alýumin polatdan goraýan gapaklar üçin amatly.


  2. Ulanylýan çüýşäniň görnüşi erkin we amatly we aňsat işlenip bilner.
  3. Doldurma görnüşi täze we otrisatel basyşy doldurmak bilen kabul edilýär, doldurmagy çalt we yzygiderli edýär.Şonuň üçin enjamyň beýleki spesifikasiýa bilen deňeşdirilende has köp kuwwaty we peýdasy bar.4.Bu enjam ösen programmirläp bolýan gözegçilik ediji PLC-ni kabul edýär we enjamy awtomatiki işledýär, çüýşe giriş konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan transduseri, çüýşäniň çykaryjy konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan hereketlendirijini kabul edýär.Esasy maşynyň geçiriji bilen hyzmatdaşlygy çüýşäni rahat we ygtybarly işleýär.5.Machineokary awtomatlaşdyryş bilen işlemek amatly, sebäbi maşynyň her bölegi fotoelektrik detektory tarapyndan dolandyrylýar.Bu enjam, içgi öndürijiler üçin ideýany makul bilýän enjamdyr.
 • Awtomatiki tagamly suw iýmiti Soýa sousy sirke doldurýan gaplaýjy maşyn

  Awtomatiki tagamly suw iýmiti Soýa sousy sirke doldurýan gaplaýjy maşyn

  Bu, awtomatiki soya sousyny doldurýan maşynymyz, mazmuny doldurmak üçin ýokary takyklykly göwrümli porşenli nasos ýerine ýetirişini we uzak ömri, ýokary temperatura çydamly, kislota we aşgar çydamly, çili sousy üçin amatly enjam, elektrik, gaz integrasiýasy, ajy ysly sous, sygyr sousy, kömelek sousy, deňiz önümleri sousy, sarymsak sousy we ş.m., GMP talaplaryna laýyk gelýän çüýşäni ýuwýan doldurgyç, tunel sterilizasiýa peçleri, gaplaýyş maşynlary, bellik maşynlary we ş.m. enjamlaryň kompozisiýa önümçilik liniýalary.

  Doldurma enjamy, bazara iň çeýe çüýşeli ulgam bolup, bir ulgamyň çüýşäniň ähli beýikliklerini, bedeniniň diametrlerini we gapagyny diýen ýaly dolandyrmagy üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir.Kontakt böleklerini dürli çüýşäniň ululyklarynyň arasynda üýtgediň, Diňe 30 minutdan az wagt gerek.

 • 1 çüýşe sirke / soýa sousyny doldurýan maşynda awtomatiki 2

  1 çüýşe sirke / soýa sousyny doldurýan maşynda awtomatiki 2

  Bu, awtomatiki soya sousyny doldurýan maşynymyz, mazmuny doldurmak üçin ýokary takyklykly göwrümli porşenli nasos ýerine ýetirişini we uzak ömri, ýokary temperatura çydamly, kislota we aşgar çydamly, çili sousy üçin amatly enjam, elektrik, gaz integrasiýasy, ajy ysly sous, sygyr sousy, kömelek sousy, deňiz önümleri sousy, sarymsak sousy we ş.m., GMP talaplaryna laýyk gelýän çüýşäni ýuwýan doldurgyç, tunel sterilizasiýa peçleri, gaplaýyş maşynlary, bellik maşynlary we ş.m. enjamlaryň kompozisiýa önümçilik liniýalary.

  Doldurma enjamy, bazara iň çeýe çüýşeli ulgam bolup, bir ulgamyň çüýşäniň ähli beýikliklerini, bedeniniň diametrlerini we gapagyny diýen ýaly dolandyrmagy üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir.Kontakt böleklerini dürli çüýşäniň ululyklarynyň arasynda üýtgediň, Diňe 30 minutdan az wagt gerek.

  1) Bu seriýaly aýna çüýşe ýuwujy we doldurgyçda çüýşäni ýuwýan we doldurýan bölegi bar, PLC dolandyryşy bilen doly awtomatiki.

  2) Material bilen aragatnaşyk saklaýan bölekler poslamaýan polatdan 304 we ýörite poslama garşy materiallardan ýasalýar.

  3) Üýtgeşik doldurma agzy, damjasyzlygy üpjün edýär. Highokary awtomatlaşdyryş, ygtybarly öndürijilik, çalt önümçilik tizligi, takyk doldurma takyklygy, ýönekeý işlemek, oňat uýgunlaşmak we ş.m. ýaly artykmaçlyklary bar.Iýmit we gaz däl içgilerde (suw, şire, çaý içgileri, soýa sousy, çakyr, sirke ýaly) giňden ulanylýar.

  4) 200ml-den 800ml-a çenli aýna çüýşe üçin amatly

  5) Boş aýna çüýşe konweýerde geçirilýär, soňra ýuwulýan we doldurýan bölekden geçýär, konweýerden çykýar.

 • 800-20000 Bph awtomatiki soya sousy aýlaw doldurma enjamy

  800-20000 Bph awtomatiki soya sousy aýlaw doldurma enjamy

  Bu, awtomatiki soya sousyny doldurýan maşynymyz, mazmuny doldurmak üçin ýokary takyklykly göwrümli porşenli nasos ýerine ýetirişini we uzak ömri, ýokary temperatura çydamly, kislota we aşgar çydamly, çili sousy üçin amatly enjam, elektrik, gaz integrasiýasy, ajy ysly sous, sygyr sousy, kömelek sousy, deňiz önümleri sousy, sarymsak sousy we ş.m., GMP talaplaryna laýyk gelýän çüýşäni ýuwýan doldurgyç, tunel sterilizasiýa peçleri, gaplaýyş maşynlary, bellik maşynlary we ş.m. enjamlaryň kompozisiýa önümçilik liniýalary.

  1. Bu enjam ösen HMI awtomatiki dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär weýygylygy öwürmek tizligini sazlamak ulgamy.

  2.Päsgelçilikli asma prosesi dizaýny kabul edildi we çüýşäni götermek kabul edildi95 gradusdan pes gyzgyn suwaryş tehnologiýasynyň islegini kanagatlandyryp biler.

  3. Hemişelik temperatura aýlanyş ulgamy, awtomatiki temperatura gözegçilik,awtomatiki refleksi.
   
  4. Maddy esasy bölekler SUS304 poslamaýan polatdan, elektrik bölekleri we pnewmatik komponentler halkara meşhur öndürijilerden ýasalýar.
   

  1. Bu enjam ösen HMI awtomatiki dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär weýygylygy öwürmek tizligini sazlamak ulgamy.

  2.Päsgelçilikli asma prosesi dizaýny kabul edildi we çüýşäni götermek kabul edildi95 gradusdan pes gyzgyn suwaryş tehnologiýasynyň islegini kanagatlandyryp biler.

  3. Hemişelik temperatura aýlanyş ulgamy, awtomatiki temperatura gözegçilik,awtomatiki refleksi.
   
  4. Maddy esasy bölekler SUS304 poslamaýan polatdan, elektrik bölekleri we pnewmatik komponentler halkara meşhur öndürijilerden ýasalýar.
   
 • Haýwan çüýşeleri üçin ýokary tizlikli soýa sousy aýlawly doldurma maşynlary

  Haýwan çüýşeleri üçin ýokary tizlikli soýa sousy aýlawly doldurma maşynlary

  1. Bu enjam esasan şerap we sous doldurmak üçin ulanylýar.Bu maşyn ýuwmak, gapagy doldurmak bilen birleşdirilýär;Procedurehli amal doly awtomatiki we arak, çakyr, sous we ş.m. doldurmak üçin aýna çüýşe we alýumin polatdan goraýan gapaklar üçin amatly.


  2. Ulanylýan çüýşäniň görnüşi erkin we amatly we aňsat işlenip bilner.

  3. Doldurma görnüşi täze we otrisatel basyşy doldurmak bilen kabul edilýär, doldurmagy çalt we yzygiderli edýär.Şonuň üçin enjamyň şol bir spesifikasiýa bilen beýleki enjam bilen deňeşdirilende has köp kuwwaty we peýdasy bar.

  4. Bu enjam ösen programmirläp bolýan gözegçilik ediji PLC-ni kabul edýär we enjamy awtomatiki işledýär, çüýşe giriş konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan transduseri, çüýşäniň çykaryjy konweýer bolsa tizligi sazlap bolýan hereketlendirijini kabul edýär.Esasy maşynyň geçiriji bilen hyzmatdaşlygy çüýşäni rahat we ygtybarly işleýär.

  5. machineokary awtomatlaşdyryş bilen işlemek amatly, sebäbi maşynyň her bölegi fotoelektrik detektory tarapyndan dolandyrylýar.Bu enjam, içgi öndürijiler üçin ideýany makul bilýän enjamdyr.

 • Awtomatiki gap-gaç piwo enjamlary Doldurýan möhürleýji maşyn

  Awtomatiki gap-gaç piwo enjamlary Doldurýan möhürleýji maşyn

  Bu enjam, içerki we daşary ýurt ösen tehnologiýalaryny siňdirmek esasynda döredilen öňdebaryjy doldurma we gaplaýyş enjamlary.Esasan alkogolsyz içgiler, kola, gazly şerap we ş.m. ýaly gazlandyrylan içgileri doldurmakda we gaplamakda ulanylýar.

  Ösen gurluşyk, durnukly işlemek, amatly işlemek, abatlamak we bejermek, geçiriji gözegçilik we ýokary önümçilik netijeliligi ýaly artykmaçlyklar.Orta we kiçi göwrümli içgi zawody üçin iň amatly enjam.

  Bu wideo awtomatiki galaýy dolduryp we möhürläp bilýär

123456Indiki>>> Sahypa 1/9