sahypa_banner

önümleri

Awtomat damja çüýşesi cbd kenep ýagy efir ýagy çüýşesi 10ml doldurma maşyn

gysga düşündiriş:

Diski ýerleşdirmek üçin doldurma we gaplamak üçin ýekeje kelläni kabul edýär,materiallar we dürli spesifikasiýa çüýşelerini taşlamak üçin amatly.Enjamyň gurluşy ykjam we ýerliklidir we beýleki enjamlar bilen bilelikde iş çyzygyny döretmek amatly.Nasosda porşanyň ýokarsynda O görnüşli möhürleýji halka bar.Maşyn çarçuwasynyň iş stolundaky bölekler 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Işleýän bölekler ýokary hilli polatdan ýasalýar, üstü ýörite bejerilýär.Machinehli enjam gurluşy boýunça amatly, işleýşinde durnukly we tehniki hyzmatda amatly.

Bu awtomatiki efir ýagyny doldurmak we gaplamak üçin maşyn wideosy, çüýşäniň görnüşlerine görä düzüp bileris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

efir ýagyny doldurmak (4)
efir ýagyny doldurmak (2)
efir ýagyny doldurmak (6)

Parametr

Ulanylýan çüýşe

5-500ml

Doldurma tizligi

20-30 çüýşe / min özleşdirilen

Dolduryş takyklygy

≤ ± 1%

Tutuş derejesi

≥98%

Jemi kuwwat

2 KW

Elektrik üpjünçiligi

1ph .220v 50 / 60HZ

Maşynyň ululygy

L2300 * W1200 * H1750mm (4 burun)

Arassa agram

550KG

 

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

 图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

Aýratynlyklary

1. Suwuklyga degýän bölekler SUS316L poslamaýan polat, beýlekileri bolsa SUS304 poslamaýan polatdyr

2. Iýmitlendiriji aýlanýan stol, täsirli çykdajy / ýer tygşytlamak

3.Onuň içgin we amatly işleýşi bar, takyk, ýerleşiş takyklygyny ölçeýär

4.GMP standart önümçiligine doly we CE şahadatnamasyndan geçdi

5. Hiç çüýşäni doldurmak / dakmak / gaplamak ýok

Maşyn jikme-jiklikleri

Doldurma bölegi

SUS316L burunlary we iýmit derejeli kremniý turbany doldurmak

ýokary takyklyk.Howpsuzlygy hasaba almak üçin gulplar bilen goralýan doldurma zolagy.Burunlar köpükli suwuklyklaryň köpelmegini ýok etmek üçin suwuklyk derejesi (aşagy ýa-da ýokarsy) bilen sinhronlaşyp, çüýşäniň agzyndan ýa-da aşagyndan ýokary bolup biler.

efir ýagyny doldurmak (2)

Bölüm bölümi:Içki gapagy goýýan gapakly nurbat goýmak

efir ýagyny doldurmak (5)

Düşünmedikleri tutmak:

gapaklaryňyza we damjalaryňyza görä düzülendir.


çüýşäni sortlaýjy maşyn

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň