sahypa_banner

önümleri

Awtomatiki zawod OPP gyzgyn ereýän ýelim çüýşäniň bellik enjamy

gysga düşündiriş:

Gyzgyn eremegiň iki dar zolagy bellikleri bilelikde ýelimleýär, gyzdyrylan ýelim rolik bilen öňdebaryjy we yzky bellik gyralaryna ulanylýar.Öň tarapynda ýelim zolakly bellik konteýnerlere geçirilýär.Bu ýelim zolagy takyk belligiň ýerleşişini we polo positiveitel baglanyşygy üpjün edýär.Bellik geçirilende konteýner aýlanýandygy sebäpli, ýazgylar berk ulanylýar.Yzky gyranyň ýelimlenmegi dogry baglanyşygy üpjün edýär.

Bu wideo salgylanma üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

bellik etmek (1)

Gysgaça syn

Konteýnerler iýmit ýyldyz tigirinde göterilip, konteýner stoluna geçirilýär.Konteýneriň aýlanmagy konteýner plitalary bilen merkezi jaňlaryň arasynda ýerleşende başlaýar.

Iýmit rolikiniň tizligi, üznüksiz web dartgynlylygy üçin zerur bellik uzynlygyna sazlanýar.Adaty sapak bölümi optimal film iýmitini üpjün edýär.Kesiş bölüminde bellikler takyk kesilýär, PLC buýrugy we servo-motor bolsa kesilen nokady üpjün edýär.

Gyzgyn eremegiň iki dar zolagy bellikleri bilelikde ýelimleýär, gyzdyrylan ýelim rolik bilen öňdebaryjy we yzky bellik gyralaryna ulanylýar.Öň tarapynda ýelim zolakly bellik konteýnerlere geçirilýär.Bu ýelim zolagy takyk belligiň ýerleşişini we polo positiveitel baglanyşygy üpjün edýär.Bellik geçirilende konteýner aýlanýandygy sebäpli, ýazgylar berk ulanylýar.Yzky gyranyň ýelimlenmegi dogry baglanyşygy üpjün edýär.

Esasy tehniki parametrler

Potensial 350 çüýşe / min
Bellik spesifikasiýasy Uzynlygy: 125-325mm, Boýy: 20-150mm
Elýeterli çüýşäniň ölçegi Diametri: 40-105mm, beýikligi = 80-350MM
Uelimleýiş usuly Rulon boýag (takmynan 10mm, ikisiniň hem kellesi we guýrugy)
Ueelim sarp etmek l kg / 100,000 boltl (belligiň beýikligi: 50mm)
Gysylan howa basyşy MIN5.0bar MAX8.0bar
Kuwwat 8 KW

Amal: iýmit çüýşesi → deslapky pozisiýa → etiketkany kesmek → ýelimlemek → belliklemek → belligi basyp → gutar

Haryt maglumatlary

Ajaýyp komponentler

Iýmitlenýän we daşarky iýmitlenýän ýyldyzdan, wakuum deprekden, ýelimleýiş ulgamyndan kesiji,It hil taýdan gözegçilik etmek üçin hemme taraplaýyn bellik alýar.

Precokary takyklyk, ykjam gurluş, gowy durnuklylyk, az ýelim sarp etmek.

gyzgyn ýelim bellik enjamy (3)
Komponentler
gyzgyn ýelim bellik enjamy (1)
bellik 3

Hil materialy

Buraw, ýyldyz tigir we poslamaýan polat gowy galyňlygy we dykyzlygy bilen ýokary derejeli materiallardan ýasalýar.

Könelişmä we poslama garşy duruň. Uzak hyzmat ömri we durnukly öndürijilik.

Safetyokary howpsuzlyk

Malylylyk bölegi ýelim gutusynyň ýokarky ýanýan otlary bilen üpjün edilendir. Howpsuz gulp we näsazlyk duýduryş enjamy howpsuz we durnukly işlemegini üpjün edýär.

lnching gözegçilik, çüýşäni we belligi aňsatlyk bilen sazlaň we üýtgediň.

gyzgyn ýelim bellik enjamy (2)
bellik etmek (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň