sahypa_banner

önümleri

Awtomatiki kemp ýagy efir ýagyny doldurýan maşyn

gysga düşündiriş:

Awtomatiki doldurma we gaplaýyş enjamy çüýşeli suwuklyklar üçin niýetlenen enjam.Peristaltiki nasosy doldurmak, gapak görnüşli iýmitlendiriji, gaplamak we magnit pursatyny ýapmak ulanylýar.PLC ulanmak, duýgur ekran gözegçiligi, import edilen fotoelektrik kesgitlemesi, ýokary takyklyk, derman, azyk, himiýa, saglygy goraýyş önümleri, pestisidler we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

Bu efir ýagyny doldurýan maşyn wideosy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

efir ýagyny doldurmak (4)
efir ýagyny doldurmak (2)
efir ýagyny doldurmak (6)

Parametr

Ulanylýan çüýşe

5-500ml

Doldurma tizligi

20-30 çüýşe / min özleşdirilen

Dolduryş takyklygy

≤ ± 1%

Tutuş derejesi

≥98%

Jemi kuwwat

2 KW

Elektrik üpjünçiligi

1ph .220v 50 / 60HZ

Maşynyň ululygy

L2300 * W1200 * H1750mm (4 burun)

Arassa agram

550KG

 

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316

Elektrik bölekleri

             图片 1

Pnewmatiki bölek

             图片 2

Aýratynlyklary

1. Suwuklyga degýän bölekler SUS316L poslamaýan polat, beýlekileri bolsa SUS304 poslamaýan polatdyr

2. Iýmitlendiriji aýlanýan stol, täsirli çykdajy / ýer tygşytlamak

3.Onuň içgin we amatly işleýşi bar, takyk, ýerleşiş takyklygyny ölçeýär

4.GMP standart önümçiligine doly we CE şahadatnamasyndan geçdi

5. Hiç çüýşäni doldurmak / dakmak / gaplamak ýok

Maşyn jikme-jiklikleri

Doldurma bölegi

SUS316L burunlary we iýmit derejeli kremniý turbany doldurmak

ýokary takyklyk.Howpsuzlygy hasaba almak üçin gulplar bilen goralýan doldurma zolagy.Burunlar köpükli suwuklyklaryň köpelmegini ýok etmek üçin suwuklyk derejesi (aşagy ýa-da ýokarsy) bilen sinhronlaşyp, çüýşäniň agzyndan ýa-da aşagyndan ýokary bolup biler.

efir ýagyny doldurmak (2)

Bölüm bölümi:Içki gapagy goýýan gapakly nurbat goýmak

efir ýagyny doldurmak (5)

Düşünmedikleri tutmak:

gapaklaryňyza we damjalaryňyza görä düzülendir.


çüýşäni sortlaýjy maşyn

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň