sahypa_banner

önümleri

Awtomatiki agyz suwuk derman derman siropyny doldurmak we gaplamak maşynynyň bahasy

gysga düşündiriş:

Bu siropy doldurýan we gaplaýan maşyn, doldurmak üçin porşon nasosyny kabul edýär, pozisiýa nasosyny sazlap, çüýşeleriň hemmesini bir doldurma maşynyna dolduryp biler, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen we tizlik talaplaryňyza görä sazlap biler

Bu wideo awtomatiki sirop doldurýan we gaplaýan maşyn, Biz her dürli doldurma enjamyny üpjün edip bileris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

şerap doldurmak 1
şerap doldurmak 3
sirop doldurmak 2

Gysgaça syn

Bu enjam esasan reagentleri we beýleki ownuk dozaly önümleri doldurmak üçin ulanylýar.Awtomatiki iýmitlenmegi, ýokary takyklygy doldurmagy, ýerleşdirmegi we gaplamagy, ýokary tizlikli gaplamagy we awtomatiki bellik etmegi amala aşyryp biler.Bu enjam takyk we durnukly işlemegi, pes ses, pes ýitgi we howa çeşmesiniň hapalanmagyny üpjün etmek üçin mehaniki aýlanyşygy kabul edýär.Machinehli enjam GMP talaplaryna laýyk gelýän poslamaýan polatdan 304-den ýasaldy.

Parametr

Haryt ady / HS kody
sirop doldurmak we gaplamak üçin maşyn / 8422303090
Önümçilik ukyby
20-100 çüýşe / min
Amaly çüýşe
100-500ml, 500-2500ml, 2000-5000ml
Çydamlylygy doldurmak
≥0-1%
Kuwwat
3.5 KW
Elektrik üpjünçiligi
380V / 220V, 50Hz / 60Hz
Arassa agram
950kg
Ölçegi
2250 (L) * 1700 (W) * 1950 (H) mm

Maşyn sazlamak

çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

 

Aýratynlyklary

1. SS316L porşon nasosy, agyz suwuklygy we ýeňil suwuklyk üçin ýapyklyk bilen ýokary takyklygy doldurýar.
2. Bu enjam ykjam dizaýn, çüýşäni gowşurmak, has durnukly.
3. Çüýşäni doldurmak funksiýasy ýok.
4. Awto ýygylygy öwürmek tizligi.
5. Bir maşyn awtomatiki girip, gapak goşup, möhürläp biler.
6. Bütin enjam GMP-iň talaplaryna laýyklykda düzülendir.

Arza

Sirop doldurmak we gaplamak maşyn esasan azyk, dermanhana we himiýa pudagynda ulanylýar we dürli görnüşli tegelek çüýşeleri we çüýşeleri demir ýa-da plastmassa gapaklar bilen tertipsiz görnüşde doldurmak we sirop, agyz suwuklygy, bal we ş.m. ýaly suwuklygy doldurmak üçin amatly. .

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 ýa-da SUS316 doldurgyçlaryny kabul ediň

Topokardaky silindriň material tarapyndan zaýalanmagyny gorap bilýän damjasy ýok.

şerap doldurmak 1
sirop doldurmak 2

Bölek bölegi

möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň