sahypa_banner

önümleri

Doly awtomatiki tegelek çüýşäni tertipleşdirmeýän maşyn

gysga düşündiriş:

Bu çüýşäni döwmeýän maşyn iýmitlendiriş stoly plastik çüýşeler üçin amatly, boş çüýşeleri doldurma önümçilik liniýasyna iýmitlendiriň. Dolduryjy maşyn, gaplaýyş enjamy, bellik enjamy bilen birikdirilip, doly doldurma liniýasyny emele getirýär. Bu enjamyň akylly gurluşy, ýönekeý iş prinsipi bar durnukly we ygtybarly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tekiz tegelek çüýşäni açma
awtomatiki çüýşäni döwmek, çüýşäni sortlaýjy maşyn, tegelek çüýşe,

YouTube wideo

Gysgaça syn

Bu çüýşäni döwmeýän maşyn iýmitlendiriş stoly plastik çüýşeler üçin amatly, boş çüýşeleri doldurma önümçilik liniýasyna iýmitlendiriň. Dolduryjy maşyn, gaplaýyş enjamy, bellik enjamy bilen birikdirilip, doly doldurma liniýasyny emele getirýär. Bu enjamyň akylly gurluşy, ýönekeý iş prinsipi bar durnukly we ygtybarly.

Aýratynlyklary

1. Maşynyň aýlanýan stoly, aýlaw hereketi üçin ýygylygy öwürmek ädimsiz tizligi kabul edýär;

2. Zähmeti tygşytlamak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak maksadyna ýetip biler.

3. USU304 poslamaýan polatdan ýasalan, GMP talaplaryna laýyklykda doly öndürilýär.

4.PLC dolandyryş ulgamy, reňkli sensor ekrany (islege görä).

Iş tertibi: çüýşäni iýmitlendiriji maşyn →→ doldurmak → gaplamak → öz-özüne ýelmeýän bellik → lentany çap etmek (islege bagly) → ýeň belgisini gysgaltmak (islege bagly) → inkjet çap etmek (islege bagly) → çüýşe ýygnamak (islege bagly) → karton (islege bagly).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň