sahypa_banner

önümleri

Elektron suwuk doldurma liniýasy Auto Cbd ýag damjasy çüýşesi doldurma gaplaýyş belgisi maşyny

gysga düşündiriş:

Awtomatiki doldurma we gaplaýyş enjamy çüýşeli suwuklyklar üçin niýetlenen enjam.Peristaltiki nasosy doldurmak, gapak görnüşli iýmitlendiriji, gaplamak we magnit pursatyny ýapmak ulanylýar.PLC ulanmak, duýgur ekran gözegçiligi, import edilen fotoelektrik kesgitlemesi, ýokary takyklyk, derman, azyk, himiýa, saglygy goraýyş önümleri, pestisidler we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Enjamyň doldurma bölegini peristaltiki nasos doldurmak, PLC dolandyryşy, ýokary doldurma takyklygy, doldurmagyň gerimini sazlamak aňsat, yzygiderli tork ýapmak, awtomatiki süýşmek, gaplamak prosesi materiallara zyýan bermeýär, gaplama täsirini üpjün edýär. .Efir ýagy, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, derman, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişde we ş.m. ýaly pudaklarda önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. Maşyn dizaýny GMP talaplaryna doly laýyk gelýän, ygtybarly, işlemek we goldamak aňsat.

Parametr

Amaly çüýşe 5-200 ml (sazlap bolýar)
Önümçilik ukyby 20-40pcs / min 2 doldurgyçlar
50-80pcs / min 4 doldurgyç burunlary
Çydamlylygy doldurmak 0-2%
Kwalifikasiýa ≥99%
Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
Kwalifikasiýa ≥99%
Elektrik üpjünçiligi 380V, 50HZ, sazlaň
Kuwwat 1.5 KW
Arassa agram 600KG
Ölçegi 2500 (L) × 1000 (W) × 1700 (H) mm

Duýgur ekrany iňlis, ispan, rassina, italýan we beýleki dillerde görkezip bolýar, islegiňize görä düzüp bolýar.

Aýratynlyklary

1. Doldurmagyň takyklygyny üpjün etmek üçin peristaltiki nasos doldurmagyň bölek ölçeglerini doldurmak.
2. Suwuklygyň aşmagynyň, doňmagynyň we ş.m. 316L-den ýasalan iňňeleri doldurmak üçin iňňe zondynyň bir bölegini doldurmak.

3. ingerleşýän togtadyjyny ulanyp, täze pnewmatik sorujy wilkasyna üýtgedilen gazer diski, adaty pnewmatik dykyz hasylyna garanyňda wilkany goýuň, içki wilka zeper ýetirmez, geçiş tizligini ýokarlandyrar.

4. Möhürli bölek, takyk möhürlenmegi üpjün etmek üçin möhürlenen disk we çüýşe gapagyndan az bolmaly däl datçikler bilen.

5. Bölek bölek transvers tork gapagyny ýapmak, sazlap bolýan intensiwligi ýapmak, çüýşäni däl-de, awtomatiki skid enjamy;çüýşe aýlanýan stol bilen öwrülmez, çüýşäni çyzmaz, ajaýyp gaplaýyş materiallaryny we enjamlary el tekerini sazlaýjy enjamlary (ekranyň ýagdaýyny hem goşmak bilen) netijeli goramak, önümçilik aýratynlyklarynyň dürli taraplarynyň beýikligini sazlamak.

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 doldurgyçlary we iýmit derejesindäki slikon turbasyny kabul edýäris

elektron suwuklygy doldurmak (1)
elektron suwuklygy doldurmak (3)

Damja goýýan gapak salmak

 


Tutuş stansiýasy

Magnit torkly nurbat gapagyny kabul ediň

elektron suwuklygy doldurmak (4)
elektron suwuklygy doldurmak (5)

“Cap Unscrambler” -i kabul ediň, gapaklaryňyza we içki wilkalaryňyza görä düzülendir


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň