sahypa_banner

önümleri

zawodyň bahasy 400-1000ml plastik çüýşe üçin awtomatiki losyon çüýşesini doldurýan maşyn

gysga düşündiriş:

Material bilen baglanyşdyrylan bölekleriň hemmesi ýokary hilli poslamaýan polat SS304 / 316, doldurmak üçin porşen nasosyny kabul edýär.Pumper nasosyny sazlamak bilen, çüýşeleriň hemmesini çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen bir doldurma maşynyna dolduryp biler. Dolduryjy maşyn kompýuter awtomatiki dolandyryş ulgamyny we doly duýgur ekran dolandyryşyny kabul edýär.Önümçilik prosesi howpsuz, arassaçylyk, işlemek aňsat we el bilen awtomatiki kommutasiýa üçin amatly.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, şu wideo barlaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

IMG_6438
IMG_6425
4 kelläni doldurýan burun

Gysgaça syn

Awtomatiki şampun doldurýan maşyn

Enjam saklamagy aňsatlaşdyrýar. Hiç hili gural gerek däl.Aýyrmak we gurmak, arassalamak gaty aňsat. Düzediş göwrümi uly aralykda bolup biler, soňam gowy sazlap biler. Hiç bir çüýşe ýetip bolmaz ýa-da çüýşäni doldurmazlyk mümkin bolmaz.Awtomatiki doldurma enjamy, şahsy iş şertleri bolmadyk ýagdaýynda awtomatiki doldurmagy tamamlamak üçin kömekçi enjam (silindr blokly çüýşe ulgamy, çüýşeler ulgamy, göteriş ulgamy, iýmitlendiriş gözegçiligi, hasaplaýyş enjamlary we ş.m.) arkaly kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.

Parametr

Material

SUS304 we SUS316L

Doldurma aralygy

10-100ml / 30-300ml / 50-500ml / 100-1000ml / 250-2500mml / 300-3000ml / 500-5000ml

(özleşdirilip bilner)

Kelleleri doldurmak

4

6

8

10

12

Doldurma tizligi
(çüýşeler / sagat we 500ml çüýşe esaslanýar)

Takmynan 2000-2500

Takmynan 2500-3000

Takmynan 3000-3500

Takmynan 3500-4000

Takmynan 4000-4500

Takyklygy doldurmak

± 0,5-1%

Kuwwat

220 / 380V 50 / 60Hz 1.5Kw (Dürli ýurtlara laýyk bolup biler)

Howa basyşy

0.4-0.6Mpa

Maşynyň ululygy

(L * W * Hmm)

2000 * 900 * 2200 2400 * 900 * 2200 2800 * 900 * 2200 3200 * 900 * 2200 3500 * 900 * 2200

Agram

450Kg

500Kg

550Kg

600Kg

650Kg

 

 

Maşyn konfigurasiýasy

Fgoç

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

 

Aýratynlyklary

1. Doldurmak üçin polo positiveitel süýşüriji nasos kabul edýär, ýokary takyklyk, köp mukdarda sazlaýjy doza, ähli nasos korpusynyň doldurma mukdaryny kadalaşdyryp biler, şeýle hem bir nasosy azajyk, çalt we amatly sazlap biler.

2. Plunger nasos doldurmak ulgamynda adsorbsion dermanlar, gowy himiki durnuklylyk, ýokary temperatura garşylyk, poslama garşylyk, aşgazana garşylyk, uzak ömri, käbir poslaýjy suwuklygy dolduranda özboluşly artykmaçlyklary bar.

3.Machini, müşderiniň önümçilik kuwwatyna görä 4/6/8/12/14 / etc doldurgyç kelleleri bilen sazlap bolýar.

4. Dürli ýapyşyk suwuklygy doldurmak, ýygylygy dolandyrmak üçin ulanylýar,

5. Maşyn korpusy, GMP standartyna doly laýyk gelýän 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.

Arza

50ML-5L plastik çüýşeler, aýna çüýşeler, tegelek çüýşeler, inedördül çüýşeler, çekiç çüýşeleri ulanylýar

El arassalaýjy, duş jeli, şampun, dezinfeksiýa we beýleki suwuklyklar, poslaýjy suwuklyklar, pasta ulanylýar.

porşen nasosy1

Maşyn jikme-jiklikleri

Damja garşy doldurgyçlary, önümi tygşytlaň we enjamy arassa saklaýar. SS304 / 316-dan ýasalan. Dürli talap edilýän doldurma tizligi üçin 4/6/8 doldurgyç burunlaryny düzýäris.

burun doldurmak
porşen nasosy

Porzin nasosyny kabul ediň

Yapyşan suwuklyk üçin amatly, porşanyň dozada sazlanmagy amatly we çalt, ses diňe sensor ekranynda bolmaly.

PLC gözegçilik: Bu doldurma enjamy, mikrokompýuter PLC programmirläp bolýan, fotosurat elektrik geçirijisi we pnewmatik hereket bilen enjamlaşdyrylan ýokary tehnologiýaly doldurma enjamy.

1
IMG_6425

Qualityokary hilli poslamaýan polat çarçuwalary, halkara meşhur marka elektrik komponentlerini ulanýarys, enjam ulanylýarGMP standart talaby.

zawodyň suraty
servo motor3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň