sahypa_banner

önümleri

Inçe çüýşe / turba üçin bellik maşynyna doly awtomatiki gorizontal örtük

gysga düşündiriş:

Silindr görnüşli obýektleriň daşynda durmak aňsat bolmadyk kiçijik diametrli tegelek ýa-da ýarym tegelek belliklere laýyk gelýär. Gorizontal geçiş we keseligine bellik etmek durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin ulanylýar we bellikleriň netijeliligi gaty ýokary.Kosmetika, azyk, derman, himiýa, kanselýariýa, elektronika, enjam, oýunjak, plastmassa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Mysal üçin: pomada, agyz suwuk çüýşe, ownuk derman çüýşesi, ampula, şpris çüýşesi, synag turbasy, batareýa, gan, ruçka we ş.m.

Bu salgylanma üçin awtomatiki bellikli maşyn wideosy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

hoopper2
hoopper1
hoopper

Gysgaça syn

Silindr görnüşli obýektleriň daşynda durmak aňsat bolmadyk kiçijik diametrli tegelek ýa-da ýarym tegelek belliklere laýyk gelýär. Gorizontal geçiş we keseligine bellik etmek durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin ulanylýar we bellikleriň netijeliligi gaty ýokary.Kosmetika, azyk, derman, himiýa, kanselýariýa, elektronika, enjam, oýunjak, plastmassa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Mysal üçin: pomada, agyz suwuk çüýşe, ownuk derman çüýşesi, ampula, şpris çüýşesi, synag turbasy, batareýa, gan, ruçka we ş.m.

Esasy tehniki parametrler

Hasyl bermek ukyby (çüýşe / min) 40-60 çüýşe / min
Adaty belligiň tizligi (m / min) ≤50
Amatly önüm Tegelek ownuk turbalar, ruçkalar ýa-da beýleki rulolar
Etiketkanyň takyklygy ± 0,5 - 1mm ýalňyşlyk
Ulanylýan bellik spesifikasiýasy Aýna kagyzy, aýdyň ýa-da aýdyň däl
Ölçegi (mm) 2000 (L) × 850 (W) × 1280 (H) (mm)
Etiketkanyň rulony (içerde) (mm) 76mm
Etiketkanyň rulony (daşynda) (mm) £ 300mm
Agramy (kg) 200kg
Kuwwat (w) 2 KW
Naprýa .eniýe 220V / 380V, 50 / 60HZ, bir / üç faza
Otnositel temperatura 0 ~ 50 ºC

Arza

hoopper3

Aýratynlyklary

1. matureetişen PLC dolandyryş ulgamynyň tehnologiýasyny kabul ediň, tutuş maşyny durnukly we ýokary tizlikli ediň

2. Duýgur ekran dolandyryş ulgamyny kabul ediň, iýmitlenmegi ýönekeý, amaly we täsirli ediň

3. Ösen pnewmatik kod ulgamy tehnologiýasy, çap edilen harpy düşnükli, çalt we durnukly ediň

4. Dürli ululykdaky tegelek çüýşelere uýgunlaşdyrylan giň programma

5. Ekstruziýa çüýşesini aýlaň, şonuň üçin ýazgylar has berk birikdirildi

6. Önümçilik liniýasy islege bagly, ýygnamak stoly ýygnamak, sortlamak we gaplamak üçin goşmaça

Haryt maglumatlary

Boýuň bellikleme ýagdaýy sazlanyp bilner.

hoopper1
hoopper2

Enjamda ýol görkezmek, aýyrmak, belliklemek, dakmak, sanamak ýaly köp funksiýa bar.

Täze wertikal hopper awtomatiki bölüniş gurluşyny kabul etmekçeýe çüýşäni bölmek tehnologiýasyny we çeýe örtük geçiriji tehnologiýany ulanmak, çüýşäniň ýalňyşlygy sebäpli ýüze çykýan bökdençligi netijeli ýok etmek we durnuklylygy ýokarlandyrmak;

hoopper

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň