sahypa_banner

önümleri

Awtomatiki ýelmeşýän suwuk bal taýagy banka doldurýan maşyn

gysga düşündiriş:

Bu enjam, pomidor sousy, çili sousy, suw dykylyşy, ýokary konsentrasiýa we pulpa ýa-da granula içgisi, hatda arassa suwuklyk ýaly dürli görnüşli souslary mukdar taýdan doldurmak üçin amatlydyr.Bu enjam tersine porşen doldurmak prinsipini kabul edýär.Porzin ýokarky kamera bilen dolandyrylýar.Porzin we porşon silindri ýörite bejerilýär.Takyklygy we çydamlylygy bilen köp iýmit tagam öndürijileri üçin iň amatly saýlawdyr.

Bu wideo awtomatiki bal bankasyny doldurýan maşyn, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

sous doldurmak
porşen nasosy
sous doldurmak1

Gysgaça syn

Material bilen baglanyşdyrylan bölekleriň hemmesi ýokary hilli poslamaýan polat SS304 / 316, doldurmak üçin porşen nasosyny kabul edýär.Pumper nasosyny sazlamak bilen, çüýşeleriň hemmesini çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen bir doldurma maşynyna dolduryp biler. Dolduryjy maşyn kompýuter awtomatiki dolandyryş ulgamyny we doly duýgur ekran dolandyryşyny kabul edýär.Önümçilik prosesi howpsuz, arassaçylyk, işlemek aňsat we el bilen awtomatiki kommutasiýa üçin amatly.

Parametr

Kelläni doldurmak 2/4/6/8/10/12 kelleler
Doldurma göwrümi 100ml-1000ml, 1000ml-5000ml
Doldurma tizligi 1000-3500B / H (sazlaň)
Doldurma materialy Bal, pomidor pastasy we ş.m.
Elektrik üpjünçiligi 380V / 50 / 60HZ
Howa basyşy 0.6-0.8Mpa

 

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

 

Aýratynlyklary

1. Her doldurma kellesiniň akymyna gözegçilik enjamlary biri-birine garaşsyz, takyklygy sazlamak gaty amatly.

2. Maşyn materialynyň kontakt böleginiň materialy, GMP standartyna laýyklykda önüm aýratynlyklaryna görä iýmit derejesindäki materialy ulanyp biler.

3. Yzygiderli doldurmak bilen, çüýşäni doldurmak, doldurmak mukdary / önümçiligi sanamak funksiýasy we ş.m.

4. Amatly tehniki hyzmat, ýörite gurallar gerek däl.

5. Damjany berk doldurýan kelläni ulanyň, syzmaň.

Arza

Foodörite önümçilikler üçin azyk, kosmetika, gündelik himiýa, himiýa, çalgy ýaglary we gips pastalary Enjam ýokary ýapyşykly suwuklyklary, pastalary, galyň souslary we suwuklyklary doldurmak üçin amatlydyr.çüýşeleriň dürli ululygy we görnüşi üçin maşyny sazlaýarys. Iki aýna we plastmassa gowy.

sous doldurmak3

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 ýa-da SUS316L doldurgyçlaryny dolduryň

Agzany doldurmak, pnewmatik damja garşy enjamy kabul edýär, sim çyzgyny doldurmaýar, damjasy ýok;

sous doldurmak1
porşen nasosy

Porzin nasosyny doldurmagy, ýokary takyklygy kabul edýär;Nasosyň gurluşy arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat sökülýän edaralary kabul edýär.

zawod
servo motor3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň